1. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BAO BÌ QUYẾT THẮNG

BAO BÌ QUYẾT THẮNG chỉ thu thập các loại thông tin cơ bản liên quan đến đơn đặt hàng gồm: Họ và tên, số điện thoại, email và địa chỉ của người nhận hàng.

Các thông tin này được sử dụng nhằm mục đích xử lý đơn hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiên cứu thị trường, các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng, quản lý nội bộ hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khách hàng tùy từng thời điểm có thể chỉnh sửa lại các thông tin đã cung cấp để đảm bảo được hưởng đầy đủ các quyền mà BAO BÌ QUYẾT THẮNG dành cho Khách hàng của mình.

BAO BÌ QUYẾT THẮNG cam kết:

 • Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng đúng vào mục đích giao nhận hàng hóa.

 • Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đã thu thập được của Khách hàng đều được thông qua ý kiến của Khách hàng

 • Chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng đã cung cấp cho BAO BÌ QUYẾT THẮNG vào mục đích bán hàng và lưu trữ thông tin người dùng đăng ký hoạt động trên website, BAO BÌ QUYẾT THẮNG không sử dụng vào những mục đích khác.

 • Thời gian lưu trữ và bảo mật thông tin: dữ liệu của quý khách hàng được lưu trữ trên hệ thống website, nếu quý khách yêu cầu gỡ bỏ BAO BÌ QUYẾT THẮNG sẽ thực hiện trong vòng 24 giờ.

 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin lưu trữ trên BAO BÌ QUYẾT THẮNG:

  1. Người thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ BAO BÌ QUYẾT THẮNG theo yêu cầu của Khách hàng;

  2. Người thực hiện việc chăm sóc Khách hàng đã sử dụng hàng hóa, dịch vụ của BAO BÌ QUYẾT THẮNG;

  3. Người tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của Khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của BAO BÌ QUYẾT THẮNG;

  4. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Mọi khiếu nại về nội dung lưu trữ và bảo mật trên website BAO BÌ QUYẾT THẮNG quý khách vui lòng liên hệ về:

 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ QUYẾT THẮNG

Địa chỉ: C279 Đường Nguyễn Hữu Cảnh – Khu Phố Bình Hoà – Phường bình nhâm – Thành Phố Thuận An – Tỉnh Bình Dương

Tel: 0945.73.4566 – Hotline: 0937.585.103 – 0274.656.8888

Email: baobiquyetthang8888@gmail.com

Trong quá trình chào hàng, quảng cáo và chăm sóc Khách hàng, Khách hàng hoàn toàn có thể gửi yêu cầu dừng việc sử dụng thông tin theo cách thức tương ứng mà hoạt động chào hàng, quảng cáo và chăm sóc khách hàng gửi tới Khách hàng.

BAO BÌ QUYẾT THẮNG tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

 
2. CÁCH THỨC BẢO MẬT THÔNG TIN:

Việc bảo mật các thông tin do Khách hàng cung cấp được dựa trên sự đảm bảo việc tuân thủ của từng cán bộ, nhân viên BAO BÌ QUYẾT THẮNG, đối tác và hệ thống lưu trữ dữ liệu là Google Site. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, BAO BÌ QUYẾT THẮNG sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết. Tuy nhiên, do đặc điểm của môi trường internet, không một dữ liệu nào trên môi trường mạng cũng có thể được bảo mật 100%. Vì vậy, BAO BÌ QUYẾT THẮNG không cam kết chắc chắn rằng các thông tin tiếp nhận từ Khách hàng được bảo mật tuyệt đối.

 
3. TRÁCH NHIỆM BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng vui lòng chỉ cung cấp đúng và đủ các thông tin theo yêu cầu của BAO BÌ QUYẾT THẮNG, đặc biệt tránh cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng khi chưa được mã hóa thông tin trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các thông tin nhạy cảm khác. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với các thông tin đã cung cấp cũng như tự chịu trách nhiệm nếu cung cấp các thông tin ngoài yêu cầu.

Trong trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, Khách hàng phải yêu cầu các bên liên quan cùng bảo mật. Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng khi bị tiết lộ gây thiệt hại đến Khách hàng, Khách hàng phải tự xác định được nguồn tiết lộ thông tin. BAO BÌ QUYẾT THẮNG không chịu trách nhiệm khi thông tin Khách hàng bị tiết lộ mà không có căn cứ xác đáng thể hiện BAO BÌ QUYẾT THẮNG là bên tiết lộ thông tin.

Khách hàng không truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hay hệ thống máy tính của BAO BÌ QUYẾT THẮNG, không ủng hộ việc xâm nhập, phá hoại hoạt động bình thường của trang và ứng dụng thương mại điện tử của BAO BÌ QUYẾT THẮNG. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Khách hàng tự bảo quản tài khoản đăng nhập trên các trang và ứng dụng thương mại điện tử của BAO BÌ QUYẾT THẮNG.

BAO BÌ QUYẾT THẮNG không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của Khách hàng nếu Khách hàng không tuân thủ các yêu cầu trên.

 
4. LUẬT ÁP DỤNG KHI XẢY RA TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp xảy ra giữa Khách hàng và BAO BÌ QUYẾT THẮNG sẽ được hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền và tuân theo pháp luật Việt Nam.